پیش از ظهر امروز استاندار گیلان به شهرستان املش آمد تا ۱۷ طرح عمرانی این شهرستان را افتتاح نماید.

به گزارش خبرنگار املش ما ، دکتر محمدعلی نجفی استاندار گیلان پیش از ظهر امروز به شهرستان املش سفر نمود و ۱۷ طرح عمرانی این شهرستان به بهره برداری رساند.

استاندار گیلان در املش استاندار گیلان در املش1 استاندار گیلان در املش2 استاندار گیلان در املش3 استاندار گیلان در املش4 استاندار گیلان در املش5 استاندار گیلان در املش6 استاندار گیلان در املش7 استاندار گیلان در املش8 استاندار گیلان در املش9 استاندار گیلان در املش10 استاندار گیلان در املش11 استاندار گیلان در املش12 استاندار گیلان در املش13 استاندار گیلان در املش15استاندار گیلان در املش14  استاندار گیلان در املش16 استاندار گیلان در املش17 استاندار گیلان در املش18

اشتراک این خبر در :