صبح امروز که استاندار گیلان به شهرستان رودسر سفر کرده بود ، آسفالت روستای آخوندملک را مورد بهره برداری قرار داد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، فرماندار شهرستان رودسر در گزارشی پیش از افتتاح راه روستایی آخوند ملک گفت: در بحث راه روستایی ۶۶ روستا تحت پوشش قرار گرفته اند و در بسیاری از روستاها چه زیر ۵کیلومتر و ۱۴ کیلومتر و ۱۵ کیلومتر نیز آسفالته گردیده اند.

امیرجانبازی رودسری خاطرنشان کرد: پیرو تاکیدات استاندار گیلان نسبت به رسیدگی بیشتر به مناطق روستایی ،  آسفالت ۱۰ روستا در هفته دولت بصورت نمادین به بهره برداری خواهد رسید.

اسفالت روستای آخوند ملک

وی خاطرنشان کرد: براساس تفاهم نامه ای تاکنون بیش از ۱۰۰کیلومتر از راه های روستایی شهرستان رودسر آسفالته شده است.

راه روستایی آخوند ملک بطول ۲/۶ کیلومتر آسفالته شده استکه امروز به بهره برداری رسید.

اشتراک این خبر در :