کیفیت چای بهاره آنقدر مرغوب است که شاید پس از یک هفته اگر در استکانی ریخته شده باشد علائمی از کپک مشاهده می گردد. ولی اگر همین چای بهاره را با چای سنواتی مخلوط کنند ، آن چیزی که در تصویر مشاهده میکنید خواهد شد.

چای کپک زدهبه گزارش خبرنگار املش ما ، چای بهاره املش یکی از بهترین های چای دنیاست ولی بدلیل عدم سرمایه گذاری صحیح در این بخش کشاورزی، گمنام باقی مانده است.

هرساله برخی سودجویان  چای سنواتی (یا همان چای سالهای گذشته) را با چای بهاره مخلوط و عرضه بازار میکنند و برخی آن را به کشورهای دیگر صادر و دوباره با برند آن کشورها وارد و با تبلیغات فراوان به سر سفره خانواده ها وارد میشوند.

چای بهاره را اگر در استکانی بریزید و در گوشه ای بگذارید شاید بیش از یک هفته هیچ تغییری در آن مشاهده نشود(کپک نزند) ولی استکان چای زیر این را نشان نمیدهد ، چای یکی از کارخانجات معروف املش است ولی فقط ۲۴ ساعت از طول عمر آن می گذرد ، کپک مشاهده شده بر روی چای نشان از مخلوط شدن آن با چای سنواتی دارد.

حال باید دید سازمان چای چه نظارتی بر کیفیت چای تولیدی و حتی وارداتی دارد.

 

اشتراک این خبر در :