هرساله اعتباری به جهت آسفالت راه های روستایی در قالب نهضت آسفالت تخصیص می یابد و سعی میشود پیش از هفته دولت بسیاری از آن اختصاص و به بهره برداری برسد.

به گزارش خبرنگار املش ما، روزهای گذشته اهالی روستای جیرگوابر از بخش رانکوه شاهد آسفالته شدن راه ارتباطی شان شدند.

آسفالت جیرگوابر آُسفالت جیرگوابر1

اشتراک این خبر در :