کد خبر: 58648

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ - ۱۳:۰۲

در ادامه نهضت آسفالت ، جاده های جیرگوابر هم آسفالته شد

هرساله اعتباری به جهت آسفالت راه های روستایی در قالب نهضت آسفالت تخصیص می یابد و سعی میشود پیش از هفته دولت بسیاری از آن اختصاص و به بهره برداری برسد. به گزارش خبرنگار املش ما، روزهای گذشته اهالی روستای جیرگوابر از بخش رانکوه شاهد آسفالته شدن راه ارتباطی شان شدند.

هرساله اعتباری به جهت آسفالت راه های روستایی در قالب نهضت آسفالت تخصیص می یابد و سعی میشود پیش از هفته دولت بسیاری از آن اختصاص و به بهره برداری برسد.

به گزارش خبرنگار املش ما، روزهای گذشته اهالی روستای جیرگوابر از بخش رانکوه شاهد آسفالته شدن راه ارتباطی شان شدند.

آسفالت جیرگوابر آُسفالت جیرگوابر1

ارسال دیدگاه

کسب درآمد