تصویر زیر طبیعت زیبای اشکورات روستای لامشکن علیاست که یک جوان روستایی آن را به تحریریه ما ارسال نموده است.

لامشکن علیا

 

اشتراک این خبر در :