صبح امروز به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) مراسم عزاداری برگزار شد و سوگواران آن امام همام با راه اندازی هیئت عزاداری به سینه زنی پرداختند.

مراسم شهادت امام جعفر صادق املش مراسم شهادت امام جعفر صادق املش1 مراسم شهادت امام جعفر صادق املش2 مراسم شهادت امام جعفر صادق املش3 مراسم شهادت امام جعفر صادق املش4 مراسم شهادت امام جعفر صادق املش5 مراسم شهادت امام جعفر صادق املش6 مراسم شهادت امام جعفر صادق املش7 مراسم شهادت امام جعفر صادق املش8 مراسم شهادت امام جعفر صادق املش10

اشتراک این خبر در :