این دختر که قصد خودکشی و سقوط از پل “جانبازان” را داشت با وارد عمل شدن پلیس از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.

به گزارش املش ما به نقل از دیارباران خودکشی یک دختر در رشت با وساطت پلیس نافرجام ماند.

این دختر که قصد خودکشی و سقوط از پل روگذر جانبازان را داشت از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.

خودکشی دختر

اشتراک این خبر در :