چندروزیست که نتایج کنکور ۹۴ اعلام شده است و دانش آموزان تلاش و کوشش تحصیلی خود را با اعلام این نتایج مشاهده نمودند و در تکاپو برای انتخاب رشته تحصیلی هستند.

کنکور 94 املشبه گزارش خبرنگار املش ما ، ۱۰ دانش آموز املشی در کنکور سراسری سال۹۴ توانستند با کسب رتبه های زیر ۱۰۰۰ موجب خوشحالی خودو خانواده هایشان بشوند که به شرح ذیل آمده است.

سارا اسدى ابدى  رتبه ۱۳۸ در منطقه ۳ رشته زبان

شهربانو زینى رتبه ۲۲۹ در منطقه ۳ رشته علوم تجربی

عاطفه شمال خالکیاسرى رتبه۲۹۲ در منطقه ۳ رشته علوم انسانی

مائده حسن پور امام مقدم رتبه ۴۲۳ در منطقه ۳ رشته ریاضی فیزیک

امیر حسین جهانى رتبه۴۴۳ در منطقه ۳ رشته ریاضی فیزیک

 زهرا علیزاده رتبه۵۸۰ در منطقه ۳ رشته علوم تجربی

 غزاله خباز کارى املشى رتبه ۶۸۷در منطقه ۳ رشته علوم تجربی

 زینب نورائى فر رتبه ۹۵۵ در منطقه ۳ رشته علوم تجربی

مائده بلوایه رتبه ۹۶۲ در منطقه ۳ رشته علوم تجربی

اشتراک این خبر در :