صبح امروز سایت سازمان سنجش نفرات برتر هر یک از گروههای ازمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ را اعلام نمود.

به گزارش خبرنگار املش ما در بین افراد برتر گروههای آزمایشی ، کیانا تدبیر واجارگاه توانست نفر دوم گرو آزمایشی علوم تجربی را کسب نمود.

کیانا تدبیر  در دبیرستان تیزهوشان لنگرود مشغول به تحصیل بوده است.

نفر دوم کنکور تدبیر

اشتراک این خبر در :