صبح روز گذشته، توافق اولیه بین ایران و ۵+۱ حاصل شد، فتوکاتور های زیر مربوط به جلسات اخیر مذاکرات و حاشیه آن می باشد که به صورت طنز منتشر شده است.

فتوکاتور توافق فتوکاتور توافق1 فتوکاتور توافق2 فتوکاتور توافق3 فتوکاتور توافق4 فتوکاتور توافق5 فتوکاتور توافق6 فتوکاتور توافق7 فتوکاتور توافق8 فتوکاتور توافق9

اشتراک این خبر در :