صبح امروز مردم متدین املش همزمان با سراسر کشور با حضور در راهپیمایی روز قدس انزجار خود را از رژیم غاصب و ادم کش اسرائیل فریاد زد.

روز قدس املش 17 روز قدس املش 16 روز قدس املش روز قدس املش 15 روز قدس املش 14 روز قدس املش 13 روز قدس املش 12 روز قدس املش 11 روز قدس املش 10 روز قدس املش 9 روز قدس املش 8 روز قدس املش 7 روز قدس املش 18 روز قدس املش 6 روز قدس املش 5 روز قدس املش 4 روز قدس املش 3 روز قدس املش 2 ر

اشتراک این خبر در :