راهپیمایی روز جهانی قدس ، در املش با حضور گسترده مردم برگزار شد ، همه آمده بودند، پیر و جوان تا فریاد برآورند ، فریاد همبستگی با مردم بی دفاع فلسطین و بگویند همواره در کنارتان هستیم..

روز قدس املش روز قدس املش1 روز قدس املش2 روز قدس املش3 روز قدس املش4 روز قدس املش5

اشتراک این خبر در :