مردم متدین و روزه دار شهر چابکسر امروز همزمان با سراسر کشور با مشت های گره کرده انزجار خود از اسرائیل جنایتکار و حامیانش را اعلام نمودند.

اشتراک این خبر در :