معاون اروپایی و آمریکای وزرات خارجه که هم اکنون به عنوان عضو ارشدی از مذاکره کنندگان هسته‌ای کشورمان در وین به سر می‌رد، در سوگ مادر همسر خود نشست.

تخت روانچیبه گزارش املش ما به نقل ازباشگاه خبرنگاران: معاون اروپایی و آمریکای وزرات خارجه که هم اکنون به عنوان عضو ارشدی از مذاکره کنندگان هسته‌ای کشورمان در وین به سر می‌رد، در سوگ مادر همسر خود نشست.

اشتراک این خبر در :