کد خبر: 57310

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ - ۱۵:۴۴

تخت روانچی در سوگ مادر همسرخود نشست

معاون اروپایی و آمریکای وزرات خارجه که هم اکنون به عنوان عضو ارشدی از مذاکره کنندگان هسته‌ای کشورمان در وین به سر می‌رد، در سوگ مادر همسر خود نشست. به گزارش املش ما به نقل ازباشگاه خبرنگاران: معاون اروپایی و آمریکای وزرات خارجه که هم اکنون به عنوان عضو ارشدی از مذاکره کنندگان هسته‌ای کشورمان […]

معاون اروپایی و آمریکای وزرات خارجه که هم اکنون به عنوان عضو ارشدی از مذاکره کنندگان هسته‌ای کشورمان در وین به سر می‌رد، در سوگ مادر همسر خود نشست.

تخت روانچیبه گزارش املش ما به نقل ازباشگاه خبرنگاران: معاون اروپایی و آمریکای وزرات خارجه که هم اکنون به عنوان عضو ارشدی از مذاکره کنندگان هسته‌ای کشورمان در وین به سر می‌رد، در سوگ مادر همسر خود نشست.

ارسال دیدگاه

کسب درآمد