مهمترین خبری که این روزهای املش را به خود اختصاص داده خبر انتخاب شهردار جدید املش است از این رو تصمیم بر آن نهادیم تا در راستای وظیفه رسانه ای خودمان به شورای شهر املش کمک نموده تا بهترین انتخاب را برای آبادانی هرچه بهتر شهرمان انجام دهندو از شما دوستان و همشهریان عزیز می خواهیم افراد متخصصی که سراغ دارید در پانوشت همین خبر برایمان معرفی کنید .

شهرداری املش

اشتراک این خبر در :