عصر دیروز محفل انس با قرآن با حضور قاری مصری استاد احمد شحات در مسجد گلزار شهدای املش برگزار شد.

محفل قرآنی شحات احمد محفل قرآنی شحات احمد1 محفل قرآنی شحات احمد2 محفل قرآنی شحات احمد3 محفل قرآنی شحات احمد4 محفل قرآنی شحات احمد5 محفل قرآنی شحات احمد6 محفل قرآنی شحات احمد7 محفل قرآنی شحات احمد8

اشتراک این خبر در :