وضعیت بحرانی ۳۰۰ هکتار از شالیزار های  املش موضوعی بود که باعث شد جلسه بحران آب در فرمانداری این شهرستان تشکیل گردد.

جلسه بحران آب املشبه گزارش خبرنگار املش ما ، فرماندار املش دراین جلسه مشکل اصلی شالیکاران را عدم توسعه و دسترسی به موقع به منابع آبی بیان داشت.

مهدی جعفری اظهار داشت: ۳۵۰۰ هکتار از شالیزارهای املش از آب رودخانه های شلمانرود ، پلرود ، کیارود و نهرهای منشعب از این سه رودخانه و آبهای ذخیره شده و چاه های کشاورزی تامین میشود که باید با برنامه ریزی علمی و کارشناسی مشکل کم آبی را برطرف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از شیوه های نوین آبیاری تحت فشار به منظور استفاده بهینه از این نعمت خدادادی ضروری است و لازم است سازمان جهاد کشاورزی از اجرای آبیاری تحت فشار در سطح باغات و مزارع و واحدهای کشاورزی حمایت  کند.

مسعود امیربنده ای مدیر جهاد کشاورزی املش در این جلسه همکاری مردم با مدیران این سازمان را خواستار شد و گفت: با شعار همدلی و همزبانی بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ما ۳۰۰ هکتار از شالیزار های چهارده سفلی ، پائین محله چلارس ، پائین محله مشکله ، تازه آباد نرکه بحرانی است .

اشتراک این خبر در :