عصر روز گذشته بمناسبت سالروز پیروزی دولت تدبیر و امید در ۲۴ خرداد ۹۲ جشنی به همت مجمع مشورتی اصلاح طلبان رودسر برگزار شد. جشنی که با حمایت مسئولین شهرستانی فرماندار و معاونینش برگزار شد ولی از حضور خود این مسئولین خبری نبود!!!

جشن سالروز 24 خرداد رودسر19 جشن سالروز 24 خرداد رودسر18 جشن سالروز 24 خرداد رودسر17 جشن سالروز 24 خرداد رودسر16 جشن سالروز 24 خرداد رودسر15 جشن سالروز 24 خرداد رودسر14 جشن سالروز 24 خرداد رودسر13 جشن سالروز 24 خرداد رودسر12 جشن سالروز 24 خرداد رودسر11 جشن سالروز 24 خرداد رودسر10 جشن سالروز 24 خرداد رودسر9 جشن سالروز 24 خرداد رودسر8 جشن سالروز 24 خرداد رودسر7 جشن سالروز 24 خرداد رودسر6 جشن سالروز 24 خرداد رودسر5 جشن سالروز 24 خرداد رودسر4 جشن سالروز 24 خرداد رودسر3 جشن سالروز 24 خرداد رودسر2 جشن سالروز 24 خرداد رودسر1 جشن سالروز 24 خرداد رودسر

اشتراک این خبر در :