کد خبر: 56599

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ - ۹:۴۳

رباعی ” غوّاص شهید رود ارونــــــــد، بیا! “

 سربازِ سرافراز و ظفـــــــــرمند، بیا!/ دســــتان تو بسته است هرچند، بیا! دیدار تو سی سال به طول انجامید/غوّاص شهید رود ارونــــــــد، بیا! 

 سربازِ سرافراز و ظفـــــــــرمند، بیا!/ دســــتان تو بسته است هرچند، بیا!

دیدار تو سی سال به طول انجامید/غوّاص شهید رود ارونــــــــد، بیا! 

رباعی-بیا-غواص-شهید

ارسال دیدگاه

کسب درآمد