خواهرم حجاب تو از خون من با ارزش تر است …

پیغام رزمندگان اسلام از قلمون به خواهران مسلمانرزمندگان اسلام از قلمون :
خواهرم حجاب تو از خون من با ارزش تر است …

تاریخ تکرار میشود ، اینبار در کوههای قلمون

اشتراک این خبر در :