کد خبر: 56568

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ - ۸:۳۲

رسول خدا چگونه تفکر می‌کرد؟

وقتى پیامبر عزیز اسلام از منزل بیرون مى ‏آمدند، با مشاهده‏ دیوارها و خانه ‏هاى خراب به فکر فرو مى‏ رفتند، در این‏که سازندگان این دیوارها و خانه‏ ها کجا رفتند؟ به گزارش املش ما به نقل از مهر، در روایتى از حسن بن صیقل آمده است که روزى از امام صادق(ع)، پرسیدم: رسول خدا […]

وقتى پیامبر عزیز اسلام از منزل بیرون مى ‏آمدند، با مشاهده‏ دیوارها و خانه ‏هاى خراب به فکر فرو مى‏ رفتند، در این‏که سازندگان این دیوارها و خانه‏ ها کجا رفتند؟

رسول خدا چگونه تفکر می‌کردبه گزارش املش ما به نقل از مهر، در روایتى از حسن بن صیقل آمده است که روزى از امام صادق(ع)، پرسیدم: رسول خدا چگونه فکر مى‏ کردند؟ فرمودند: «قلت (لابى عبدالله): کیف یتفکر؟ قال: یمر بالدار والخربه، فیقول: أین بانوک؟ أین ساکنوک؟ ما لک لا تتکلمین».

یعنى وقتى پیامبر عزیز اسلام از منزل بیرون مى ‏آمدند، با مشاهده‏ دیوارها و خانه ‏هاى خراب به فکر فرو مى‏ رفتند. در این‏که سازندگان این دیوارها و خانه‏ ها کجا رفتند؟ صاحبان این خانه ‏ها چه شدند؟ در این خانه ‏ها چه آرزومندانى زندگى مى ‏کردند؟ آن‏ها کجا رفتند؟ آرزوهاى آنان چه شد؟ و خانه قبر با صاحبان این خانه ‏ها چه کرد؟

ارسال دیدگاه

کسب درآمد