کمباین های مخصوص کاشت برنج ، روش نوینی در کاشت نشا می باشد . در سال جاری از ۹۵۰ هکتار اراضی شالیکاری استان گیلان ، بیش از ۸۰ درصد به صورت کاشت مکانیزه انجام شده است.

نشا مکانیزه برنج در گیلان نشا مکانیزه برنج در گیلان1 نشا مکانیزه برنج در گیلان2 نشا مکانیزه برنج در گیلان3 نشا مکانیزه برنج در گیلان4 نشا مکانیزه برنج در گیلان5 نشا مکانیزه برنج در گیلان6 نشا مکانیزه برنج در گیلان7

اشتراک این خبر در :