مردم متدین و ولایت مدار شهرستان املش با حرکت دادن هیئات عزاداری در سالروز رحلت امام خمینی (ره) به سوگواری پرداختند.

عزاداری-ارتحال-امام-خمینی-(ره)-املش عزاداری-ارتحال-امام-خمینی-(ره)-املش1 عزاداری-ارتحال-امام-خمینی-(ره)-املش2 عزاداری-ارتحال-امام-خمینی-(ره)-املش3 عزاداری-ارتحال-امام-خمینی-(ره)-املش4 عزاداری-ارتحال-امام-خمینی-املش-5 عزاداری-ارتحال-امام-خمینی-املش-6 عزاداری-ارتحال-امام-خمینی-املش-7 عزاداری-ارتحال-امام-خمینی-املش-8 عزاداری-ارتحال-امام-خمینی-املش-9

اشتراک این خبر در :