جوانان رانکوهی با پخش شیرینی و شربت در روز نیمه شعبان ارادت خود را به امام عص(عج) نشان دادند.

پخش-شربت-نیمه-شعبان-رانکوه پخش-شربت-نیمه-شعبان-رانکوه1

اشتراک این خبر در :