کشاورزی در دیدگاه اسلام و تشیع جایگاه خاصی دارد به طوری که احادیث بسیاری در این رابطه از ائمه معصومین (ع) ذکر شده است.

به گزارش املش ما ، در اهمیت کشاورزی راوی مى‏ گوید:از جعفر بن محمّد [امام صادق] «ع» درباره کشاورزان پرسیدم،فرمود:

کشاورزان گنج هاى خدا بر روى زمین اند؛در میان کارها،هیچ چیز نزد خدا محبوب تر از زراعت نیست.

کشاورزان

اشتراک این خبر در :