گفتمان دینی جوان با موضوع «عفاف و حجاب» در دبیرستان حقانی املش برگزار شد.

گفتمان دینیبه گزارش خبرنگار املش ما ، مریم معارفی در این جلسه که ویژه دانش آموزان برگزارشده بود، گفت: حجاب پوشش ظاهری وعفاف امری درونی است، بنابراین حجاب وعفاف باید باهم باشند وعفاف در واقع باعث ایجاد حجاب می‌شود.

وی در ادامه اظهارداشت: پوشش سابقه اى به اندازه حیات بشریت دارد وغیر از پیروان یکى از مکاتب که بر لزوم برهنه زیستى پاى مى فشارد همه جامعه بشریت به نوعى رعایت مى کنند.

این استاد گفتمان دینی اذعان داشت: تصویری که دین اسلام از منزلت و رتبت زنان ارائه می‌دهد یک چهره روشن و همراه با کرامت اخلاقی و انسانی است چرا که بزرگترین عامل شخصیت‌بخشی به زنان،حفظ همین اصول حجاب و عفاف است.

گفتمان دینی1

 

معارفی اظهارداشت: افزایش نا امنی و خیانت از مهمترین آسیب های بد حجابی هستند که خانواده ها باید بر نوع پوشش فرزاندان نظارت جدی داشته باشند.

در پایان این گفتمان، هریک از دانش آموزان سئوالات خود را مطرح و از سوی استاد گفتمان به این سئوالات پاسخ داده شد.

اشتراک این خبر در :