هادی کوچکی ماچیانی در جلسه با دهیاران این بخش کلاچای با اشاره به فعالیت مجدد کارخانه کمپوست رودسر اظهار کرد:جمع آوری زباله نخستین الویت پروژه عمرانی دهیاران روستاهای این بخش باشد.

بخشدار-کلاچای-فتوکاتور1

اشتراک این خبر در :