شهرستان املش با قدمت دیرینه فرهنگی و مذهبی همواره در تاریخ  اسلامی کشورمان درخشیده و می درخشد ولی گهگاهی نامهربانی و بی‌مهری‌های سیاسیون برفرهنگ به ویژه عفاف و حجاب و نیز تاراج عفت و حیای زنان در خیابان بر دلشان عقده شده است.

به گزارش خبرنگار املش ما ، این روزها وقتی در کوچه ها و خیابان های املش قدم میزنی ، برخی زنان و دختران بدحجاب را خواهی دید که در پی غفلت مسئولین فرهنگی و نگاه سیاسی به مسائل فرهنگی با سگ به پرسه‌زنی می‌پردازند.

پرواضح است که این وضعیت نشات گرفته از سیاست‌های دولت در نادیده گرفتن قانون عفاف و حجاب و همچنین عدم برخورد با بی‌حجابی در شهر می‌باشد.

حال باید از مسئولین فرهنگی پرسید : آیا باز هم باید سکوت کرد؟

سگ-گردانی-دختران-در-املش1

اشتراک این خبر در :