در پدیده ای نادر؛در ۴۸مین روز از فصل بهار ارتفاعات سماموس جواهردشت از توابع شهرستان رودسر در شرق گیلان سفید پوش شد.

سماموسبه گزارش خبرنگار املش ما در این منطقه به دنبال کاهش دمای هوا در استان گیلان، بارش برف در ۴۸مین روز از فصل بهار منطقه کوهستانی سماموس جواهر دشت  را کاملاً سفید پوش کرد.

یکی از روستائیان آن منطقه از بارش برف حدود پنج تا ۱۰ سانتی متر خبر داد و گفت: راه کوهستانی این منطقه باز است و تردد جریان دارد.

کوه سماموس با ارتفاعی بیش از سه هزار و ۶۰۰ متر مرتفع ترین کوه ناحیه غرب مازندران و شرق گیلان است.

اشتراک این خبر در :