بانوان شهرستان املش همزمان با آغاز ایام اعتکاف ،به مسجد میان محله املش  آمدند و برای یک دوره سه روزه معتکف شدند.

اعتکاف بانوان املشی اعتکاف بانوان املشی3 اعتکاف بانوان املشی4 اعتکاف بانوان املشی5 اعتکاف بانوان املشی6

اشتراک این خبر در :