مراسم تقدیر از معلمین رانکوه باحضوربرخی از مسئولین بخش و شهرستان املش در سطح مدارس رانکوه برگزار شد .

روز معلم رانکوه روز معلم رانکوه1 روز معلم رانکوه2 روز معلم رانکوه3

اشتراک این خبر در :