کد خبر: 55227

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ - ۲۱:۱۴

جلیلی چگونه پاسخ سوال توهین آمیز یک دانشجو را داد؟

ضیاءالدین حسنی با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرام خود نوشت: دیروز نیامده بود بوشهر که تبلیغ خودش را بکند و یا حتی از کارهای خودش بگوید و یا حتی مقایسه کند خودش و تیم فعلی مذاکره کننده را! حتی اگر سوالی از او می پرسیدی که به نحوی ممکن بود تیم فعلی مذاکرات را […]

ضیاءالدین حسنی با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

جلیلیدیروز نیامده بود بوشهر که تبلیغ خودش را بکند و یا حتی از کارهای خودش بگوید و یا حتی مقایسه کند خودش و تیم فعلی مذاکره کننده را!

حتی اگر سوالی از او می پرسیدی که به نحوی ممکن بود تیم فعلی مذاکرات را به چالش بکشانی، او با جهت دهی های کلامش مانع این مساله میشد. آن قدر مراعات میکرد که خیلی از طرفدارانش تحمل این کار و این نوع منش او را نداشتند و درگوشی اعتراضات خودشان را به هم میگفتند.
با خودم فکر میکنم این نوع تیپ سیاستمدار هم نوبر است.
خودش را نمی بیند. اهداف موقت و سطحی را هم اهمیت نمیدهد که بخواهد برای یکی دو روز پست و مقام (که البته برای امثال او، معنایش “مسئولیت” است) ، همه عالم و آدم را تخطئه کند. حتی در جلسه دانشگاه خلیج فارس در حالی که یکی از دانشجویان با زبانی توهین آمیز به خیال خودش او را محکوم میکرد، در پاسخش بی هیچ جنجال و بی اخلاقی، و بدون محکوم کردن کسی دیگر، پاسخ منطقی دانشجو را داد.
افق های بلندتری را میبیند که باعث میشود هدفهای کوتاه مدتش، وسیله هایی مثل تحقیر و سیاه نمایی و بگم بگم و بروید به جهنم و… را توجیه نکند …
ارسال دیدگاه

کسب درآمد