صبح چهارشنبه بیش از هزار نفر از اهالی شهرستان املش و بخش رانکوه در مراسم استقبال از رئیس جمهور در ورزشگاه عضدی رشت حضور پیدا نمودند.

استقبال از رئیس جمهور املش استقبال از رئیس جمهور املش1 استقبال از رئیس جمهور املش2 استقبال از رئیس جمهور املش3 استقبال از رئیس جمهور املش4 استقبال از رئیس جمهور املش6 استقبال از رئیس جمهور املش7 استقبال از رئیس جمهور املش8 استقبال از رئیس جمهور املش9 استقبال از رئیس جمهور املش11

استقبال از رئیس جمهور املش5

اشتراک این خبر در :