علیرضا قزوه، شاعر کشورمان شعری را درباره اتفاقات یمن سروده است.

به گزارش املش ما ، علیرضا قزوه، شاعر کشورمان در جدیدترین مطلب وبلاگ عشق علیه السلام شعری را که درباره اتفاقات یمن سروده است منتشر کرد.

لب اگر باز کنم سرّ مگو می ریزد
می روم گریه کنم چشم فرو می ریزد

چند وقت است می و ساقی و ساغر همه اوست
دست من باده نمی ریزد، او می ریزد

چند ماه است که در راه گلویم خار است
چشم من بغض دلش را به گلو می ریزد

جوی ها در همه جا روی به دریا دارند
این چه دریاست که یک باره به جو می ریزد

بی خبر از نفس سوخته حالان مگذر
خاصه صبحی که سبو پشت سبو می ریزد

این قدر پشت سر سوختگان حرف مزن
من اگر ها کنم از آینه هو می ریزد

هر طرف می نگری داغ اویس قرن است
خون طفلان یمن از همه سو می ریزد

اشتراک این خبر در :