عصر دیروز (جمعه ) در تصادف دو موتور سوار در منطقه هالیدشت ، یکی از راکبین فوت نمود.

تصادفبه گزارش خبرنگار املش ما عصر دیروز براثر برخورد دو دستگاه موتور سیکلت در منطه هالیدشت املش ، یکی از راکبین  مجروح و جهت مداوا به بیمارستان منتقل شد و دیگری که ۱۸ ساله سن داشت در اثر شدت جراحات وارده فوت نمود.

علت اینگونه تصادف از نظر کارشناسان عدم توجه به جلو ، عدم رعایت سرعت مطمئنه و استفاده از کلاه ایمنی می باشد.

اشتراک این خبر در :