حضرت آیت الله سیستانی بر لزوم مجازات فاسدان اقتصادی تأکید و از آنان به عنوان بدتر از داعش یاد کرد.

آیت الله سیستانیبه گزارش املش ما  به نقل از رسا، سام الزجراوی رییس کمیسیون نظارت شورای استان نجف اشرف با حضرت آیت الله سید علی سیستانی دیدار کرد.

وی پس از این دیدار در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت که حضرت آیت الله سیستانی بر لزوم پیگرد و مجازات فاسدان اقتصادی تأکید کرد.

الزجراوی ادامه داد که این مرجع تقلید، فاسدان اقتصادی را بدتر از تروریست های داعش توصیف کرد.

وی همچنین از ارائه پرونده های فساد مسؤولان بلندپایه دولت و آخرین روند پیگیری این پرونده ها به حضرت آیت الله سیستانی خبر داد.

اشتراک این خبر در :