شهرداری رانکوه برای اولین بار برای میهمانان نوروزی و شادی نشاط شهروندان رانکوه بازیهای بومی محلی برگزار کرد و  در این مراسم از پهلوان گیله مردی گیلان و مازندران حسن رمضانی تقدیر شد.بازی های بومی محلی رانکوه بازی های بومی محلی رانکوه1 بازی های بومی محلی رانکوه2 بازی های بومی محلی رانکوه3

 

اشتراک این خبر در :