چوپانی در روستای دمیرچی دره سی اردبیل متوجه زایمان گوسفندی در گله اش می شود و چون گله در حال حرکت بوده و مادر گوسفند از بره اش دل نمی کنده ، چوپان بره را به این شیوه به روستا آورده است.

محبت چوپان گله به بره تازه متولد شده

اشتراک این خبر در :