فوتبال رانکوه در سالهای گذشته روند نزولی به خود داشته تا جایی که  دیگر حرفی از فوتبال و فوتبالیست های رانکوهی در استان گیلان به زبان نمی آید.

ورزش رانکوه وحیدطاهریبه گزارش املش ما ، با توجه به سابقه درخشان ورزش در رانکوه بالاخص فوتبال چمنی در سالهای نه چندان دور در سطح استان گیلان، عدم نگاه به این ورزش توسط مسئولین هیئت فوتبال شهرستان و نبود زمین چمن بزرگ باعث شده دیگر نامی در سالهای اخیر از فوتبال رانکوه بر زبان نیاید.

و بالعکس نبود امکانات کافی برای فوتبال ، ورزشکاران این رشته با تاسیس سالن های ورزشی و چمن مصنوعی کوچک در این شهر به سمت فوتسال گرویده اند و باعث پیشرفت و قهرمانی این رشته ورزشی درسطح استان شده اند.

شاید این تفکر برای خیلی ها ایجاد شود که فوتبال و فوتسال باهم هیچ تفاوتی ندارد و الانی که فوتسال می تواند افتخار آفرین شود به این رشته بها دهیم که باید در جواب این دوستان گفت : ورزشکارانی که تمام انرژی خود را در فوتبال گذاشته اند و پله آخر رسیده بودند که نبود امکانات کافی آنها را در یک دوراهی قرار داد و خیلی هاشان ورزش قهرمانی را کنار گذاشته اند و اگر چند سال دیگر بر سر فوتسال همین اتفاق بیافتد فوتسالیست های ما چه خواهند کرد و در جوابشان چه داریم که بگوییم.

حالیکه در پایانی روزهای سال ۹۳ قرار داریم و ۹۴ می تواند بهاری خوش یمن برای ورزش این بخش بیافریند ،اتحاد و همدلی  دست اندر کاران ورزش شهرستان در جهت خدمت به ورزش و جوانان مستعد منطقه را میطلبد.

وحید طاهری -کارشناس تربیت بدنی

اشتراک این خبر در :