کاظم پور از بین سه گزینه تصدی ریاست دانشگاه آزاد واحد رودسر و املش ، بعنوان رئیس این دانشگاه انتخاب شد.

اسماعیل کاظم پوربه گزارش خبرنگار املش ما به نقل از منابع آگاه عصر امروز در کمیته انتصابات دانشگاه آزاد کشور دکتر اسماعیل کاظم پور بعنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش منصوب شد.

دکتر کاظم پور دارای دکترای برنامه ریزی درسی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران و کارشناسی تکنولوژی آموزشی ازدانشگاه اراک می باشد.

از جمله سوابق وی می توان به مدیر علوم تربیتی دانشگاه آزاد تنکابن ، مدیر پژوهش ، عضو هیئت اجرایی”همایش ملی آموزش مدیریت و رهبری”،مدیر انتشارات مقالات علمی و مدیر داخلی فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد تنکابن اشاره نمود.

کاظم پور که اصالتا املشی است ،متولد ۱۳۵۸ می باشد و می توان از وی بعنوان یکی از جوانترین مدیران این نهاد نامبرد.

اشتراک این خبر در :